Je beschikt dus over talenten en die talenten zeggen iets over jouw bestemming. Of je ook echt op weg bent naar je bestemming wordt daarnaast bepaald door in hoeverre je gebruik maakt van de hulpmiddelen die je ten dienste staan en door hoe jij je in de buitenwereld beweegt. Het je bewust zijn van je talenten en het maken van bewuste keuzes voor het inzetten van jouw hulpmiddelen en de manier waarop je je in jouw omgeving beweegt bepalen samen hoe jouw missie om je bestemming te bereiken eruit ziet (of kan zien). Als je je niet (genoeg) bewust bent van jouw unieke talenten, hulpmiddelen en omgeving, kan jouw missie de verkeerde kant opgaan of zelfs mislukken.

Zonder bewustzijn van je hulpmiddelen en je omgeving zouden ´je talenten slechts neutraal draaien´ omdat ze mogelijk niet tot uitdrukking komen: niemand heeft dan wat aan jouw talenten; jij niet, niemand niet. Wil dat namelijk wel het geval zijn, dan zal je met de beschikbare hulpmiddelen in je omgeving moeten laten zien wat je waard bent. Dat laatste geeft ook zin en betekenis aan al je doelstellingen. Als je je wél bewust bent van wat jouw talenten zijn en welke hulpmiddelen jou ter beschikking staan, maar je doet er verder niets mee, dan kan je omgeving er nog steeds niet van profiteren. Je talenten renderen dan nog steeds niet; en dat is jammer voor je zelf en voor jouw omgeving. Je activiteiten blijven ‘leeg’ en perspectiefloos. Als je je aan de andere kant realiseert wat jouw hulpmiddelen zijn en ook hoe jouw omgeving eruit ziet, maar je bent je in het geheel niet bewust van wat jouw talenten zijn, dan kun je snel gedemotiveerd raken. De kans is namelijk groot dat je veel tijd gaat investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en het verkrijgen van logistieke kennis terwijl het je eigenlijk niet voldoende duidelijk is wat jouw unieke bijdrage aan het geheel zou kunnen zijn. De kans dat je in dat geval onderweg bent naar je bestemming – of deze ooit zult bereiken – wordt dan heel klein. Je leven ontbeert een duidelijk perspectief.

Dé Bestemming helpt je om jouw unieke missie vast te stellen. Een helder zicht op jouw unieke talenten, hulpmiddelen en omgeving maakt het mogelijk een goed beeld te krijgen van jouw unieke bestemming. En met jouw bestemming in het achterhoofd kan per situatie aan jouw missie gewerkt worden. Dit geeft een duidelijk perspectief op de toekomst en verleent betekenis aan alles wat je doet; of je dat zelf doet of met je organisatie.