Of je met jouw talenten en jouw hulpmiddelen ook echt effect sorteert bij alles wat je doet, is ook afhankelijk van de manier waarop je de buitenwereld tegemoet treedt. Het gaat daarbij niet alleen om de kwaliteit van wat je doet of produceert, maar ook over hoe je het aan de buitenwacht ‘verkoopt’. Inspelen op wensen en verlangens van je doelgroep is daarbij van het grootste belang om succesvol te zijn.

Als je namelijk iets moois hebt gemaakt maar je kunt het niet verkopen of naar buiten brengen, blijft je er gewoon mee zitten. En als je het wel probeert te verkopen maar daarbij geen rekening houdt met je mogelijke klanten of de mensen om je heen, kon je wel eens bedrogen uitkomen. Succes is namelijk niet alleen het gevolg van een kwalitatief goed product maar ook van de acceptatie door de buitenwacht van zowel het product als de manier van verkopen. Ben je bijvoorbeeld alleen maar gefocust op het leveren van ultieme kwaliteit? Of heb je ook door wat je doelgroep beweegt en pas je je gemakkelijk aan? Neem je je gemakkelijk het initiatief en wil je vooral ´scoren´? Antwoorden op zulke vragen maken het mogelijk na te gaan hoe je met je buitenwereld omgaat.

Dé Bestemming onderzoekt hoe jouw omgeving er uitziet om vast te stellen hoe jouw unieke talenten het best tot expressie kunnen komen; óf het nu om jezelf gaat óf om de organisatie waar je bij hoort.