Naast talenten, staan jou ook nog bepaalde hulpbronnen ten dienste om succes te boeken bij alles wat je doet. Maar verwar deze hulpbronnen niet met je talenten. Die hulpbronnen zijn namelijk niets meer dan externe hulpmiddelen die jouw talenten kunnen gebruiken om zich te uiten. Maar over welke hulpmiddelen hebben we het hier eigenlijk?

Het gaat hier bijvoorbeeld om wetenschap en techniek, die geen talenten zijn, maar de vruchten van intelligente inspanning. Evenmin zijn kennis en vaardigheden talenten, maar het resultaat van theoretische arbeid en praktisch werk. Hetzelfde geldt voor instrumentele vaardigheden op management-, cultuur- en sociaal gebied: het zijn geen talenten maar zaken die je je met jouw talenten eigen kunt maken. Ook de mogelijkheden die je ter beschikking staan op het terrein van organisatie, logistiek en planning zijn slechts gereedschappen die jouw talenten kunnen aanwenden om je verder te brengen.

Dé Bestemming onderscheidt zo’n tien verschillende hulpmiddelen om te kijken hoe talenten het best tot uitdrukking kunnen komen. Dé Bestemming helpt jou en je organisatie om jouw hulpmiddelen in kaart te brengen; en laat je zien met welke hulpmiddelen jouw unieke talenten het best tot uiting komen.