Dé Bestemming gaat er vanuit dat iemands unieke talenten tevens zijn unieke bestemming inhouden. Iemands unieke talentenprofiel bepaalt immers hoe hij/zij in het leven staat en wat zijn/haar potentie is in de toekomst. Zoveel mensen, zoveel talentprofielen, zoveel bestemmingen. Als iemands bestemming bepaald wordt door wat hij maximaal met zijn talenten kan bereiken, wordt duidelijk dat het bereiken van je bestemming ook afhankelijk is van de situatie waarin je je bevindt. Bestemmingsvragen kunnen dan ook rijzen in tal van situaties.

Bestemmingsvragen van personen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de privé-situatie en de werkomgeving. Meer zakelijke bestemmingsvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de koers van de organisatie; of dat nu een bedrijf, de overheid, een vereniging, een stichting of een kerkelijke gemeente is.

Dé Bestemming evalueert unieke talenten van personen en organisaties om te helpen bij het vinden van hun unieke bestemming. Dé Bestemming beantwoord bestemmingsvragen voor elk denkbare situatie.