Alles en iedereen heeft een bestemming. Het is gemakkelijk gezegd, maar hoeveel mensen geloven dat eigenlijk of kiezen daarvoor? Steeds minder mensen lijken er vanuit te gaan dat hun bestaan een bedoeling heeft en dat hun leven zin heeft. Individuele personen én organisaties lijken meer dan ooit op zoek naar een duidelijk perspectief op wat zij doen en waarvoor dat allemaal bedoeld is: waar sta je voor en wat wil je daarmee in de buitenwereld bereiken; wat is mijn missie? Steeds meer mensen lijken het idee te hebben dat het vergaren van informatie, het nastreven van zoveel mogelijk winst en het vermijden van risico's nog het enige is wat telt. Ze lopen vast en begrijpen niet hoe het komt:

Je doet ongelofelijk je best op je werk maar loopt toch tegen een plafond aan. Je zet al je kennis en vaardigheden in, maar op de een of andere manier raak je steeds minder bezield en heeft je werk steeds minder te maken met je innerlijke drijfveren. Ook het rendement van je persoonlijk handelen neemt af en lijkt op den duur zelfs minder te worden. En je begrijpt maar niet hoe het komt.

Je bedrijf of de instelling waar je werkt is de hele dag druk-druk-druk met het beheren van procedures en regels. Er gaat steeds meer aandacht zitten in het voorkomen van verliezen, het verminderen van achterstanden en het zoeken naar nog meer bezuinigingsmogelijkheden. Je hebt het gevoel dat je eigenlijk meer bezig zou moeten zijn met het doen van echt productieve dingen en het benutten van betekenisvolle kansen; en minder met het schrijven van rapportages, het voorkomen van aansprakelijkheid, het handhaven van regels en het vertonen van politiek correct gedrag. Je wordt geleefd door regels en procedures. Betekenisvol en bezield werken lijken begrippen uit het verleden te zijn geworden. Toch begrijp je niet precies hoe je daar verandering in kunt brengen.

Je leest de krant, kijkt naar het nieuws en begrijpt er steeds minder van. Allerlei zaken die vroeger vanzelfsprekend waren, zijn dat niet langer. Vragen lijken niet meer op de juiste manier te worden beantwoord en problemen lijken niet langer op de juiste wijze te kunnen worden opgelost. Waar vroeger kansen werden benut, lijkt het er nu op dat het vermijden van risico's allesbepalend is geworden. Integer en betekenisvol handelen lijkt steeds minder voor te komen. Iedereen ziet het en niemand is het er mee eens. Hoe kan het dan toch gebeuren?

Dé Bestemming gaat er vanuit dat alles en iedereen een bestemming heeft en dat die bestemming ligt opgesloten in talenten. En omdat dingen, mensen en organisaties verschillen, hebben zij dus ook verschillende talenten en verschillende bestemmingen. Hoe beter je begrijpt wat deze unieke talenten zijn, hoe meer je je bewust wordt van de unieke bestemming die in die talenten verborgen ligt en wat je de buitenwereld daarmee te bieden hebt! Dé Bestemming wil daarom bijdragen aan de bewustwording bij mensen en organisaties van talenten en wat je daarmee kunt bereiken. Dé Bestemming denkt dat als meer personen uit zouden gaan van de bestemming der dingen, veel problemen zouden kunnen worden vermeden; risico's zouden kunnen worden ontlopen en meer kansen zouden kunnen worden benut. Ook kan 'bestemmingsbewustzijn' bijdragen aan een meer bezielde manier van leven waarbij met meer perspectief naar de toekomst wordt gekeken: het helpt je bij het leren kennen van je talenten en het verkennen van je bestemming, maar ook bij het stellen van de juiste 'bestemmingsvragen'.